Traject

Regiopark Oostburg

In 2017 heeft de gemeente Sluis een prijsvraag uitgeschreven voor de invulling van het terrein van de voormalige Euregiotuinen. Het tuinencomplex lag toen al geruime tijd braak.  Van Damme Recreatie heeft de prijsvraag gewonnen met het idee voor een Regiopark. Het ingediende plan bevatte diverse onderdelen op het gebied van recreatie, verblijfsmogelijkheden, broedplaatsen en evenementen. Een groeimodel waarbij de natuur in het park, de meerwaarde voor de streek en een organische ontwikkeling voorop staan. Na het winnen van de prijsvraag is de planologische basis voor het concept uitgewerkt in een voorontwerp Bestemmingsplan. Na de verwerking van de inspraakreacties ligt het ontwerp Bestemmingsplan sinds 28 april 2022 ter inzage.  

Planning

Communicatie

Bestemmingsplan