Evenement

Evenementen zijn mogelijk in en rond het centrumgebouw en in het zuidelijke deel van het park. Wij denken aan muzikale, culturele, culinaire en sportieve evenementen. In het bestemmingsplan is de zonering voor evenementen terug te vinden.  
Na opening zullen de eerste activiteiten georganiseerd worden. We beginnen met kleine evenementen, vergelijkbaar met bijv. het bunkerfestival op Groede Podium. Op basis van ervaring en draagvlak zullen de activiteiten verder uitgebouwd worden. Hierbij zal nauw afgestemd worden met de omgeving en de gemeente Sluis. 
De ervaringen met de eerste evenementen op het park en in de omgeving worden gebruikt bij de verdere programmering van de evenementen. Bekijk ook de pdf, Organisatie van evenementen. 
 
Kleine en middelgrote evenementen zijn toegestaan, grote evenementen mogen niet plaatsvinden op het Regiopark. Meer informatie over de omvang van evenementen is terug te vinden in de pdf.