Planning

Wij zien het plan voor het Regiopark als een groeimodel, waarbij we samenwerken met anderen en uitgaan van een organische ontwikkeling. Het park moet flexibel kunnen meebewegen op de veranderingen in de maatschappij.  

Daarvoor zal de ontwikkeling van het plan gefaseerd en vanuit het centrumgebied naar buiten plaatsvinden.  
Nadat het Bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, starten we met de uitwerking van de deelconcepten en de concrete invulling van de onderdelen. Daarna kan de werkvoorbereiding starten, worden vergunningen aangevraagd en de uitvoering aanbesteed. De uitvoering start met het onderhoud van het park, de parking en de renovatie van het hoofdgebouw. Daarna zullen gefaseerd en op basis van de (verwachte) ontwikkeling van de bezoekersaantallen de recreatieverblijven, - voorzieningen en broedplaatsen gerealiseerd worden. 
 
Na opening zullen de eerste activiteiten georganiseerd worden. We beginnen met kleine evenementen, vergelijkbaar met bijv. het bunkerfestival op Groede Podium. Op basis van ervaring en draagvlak zullen de activiteiten verder uitgebouwd worden. Hierbij zal nauw afgestemd worden met de omgeving en de gemeente Sluis. 
In de pdf is een globale fasering terug te vinden.