Bestemmingsplan

Na het winnen van de prijsvraag is het concept uitgewerkt in een voorontwerp Bestemmingsplan. In 2021 heeft dit ter inzage gelegen. Op basis van de inspraakreacties en de suggesties van omwonenden tijdens gesprekken en de Open Dag van 6 november is het concept aangescherpt. De gemeente heeft dit verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan dat op 28 april 2022 ter inzage is gelegd. In het ontwerpbestemmingsplan zijn duidelijkere kaders voor de ontwikkeling van het park opgenomen. Na verwerking van de zienswijzen zal de gemeente het definitieve bestemmingsplan later dit jaar ter inzage leggen.